Kogukond

Oled Sa kogukonna eestvedaja või liige, alles alustavale kogukonnale hooandja või lihtsalt uudishimulik – oled õiges kohas! Kogukonnaveeb on loodud selleks, et tuua ühte kohta kokku kogukondade arendamise ja kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamisega seotud aktuaalne info, õppimisvõimalused, kogemuslood, juhendmaterjalid ja kõige uuemad teemakohased teadusartiklid.

Uudista! 6-sõnalised kogukonna jutud

Kuidas võtaksid Sina kokku oma kogukonna loo, kui saaksid selleks kasutada vaid kuut sõna? Just selline väljakutse – alustada enda kogukonna loo rääkimist 6-sõnalise jutuga – esitati 2023. aasta Arvamusfestivali külalistele Kogukonna alal toimunud arutelul “Miks on vaja inimesele kogukonda ja kogukonnale omavalitsust?”. Mis võiks olla lugude “Ära takista inimesi, kes tahavad panustada”, “Väikekooli päästmisest loomiseni, inimlikkus, konfliktid, koostöö!”, “Kui probleeme pole, pole ka koostööd”, “Kogukond kui kohaliku omavalitsuse identiteedi looja” või “Avatud, sõbralik, nostalgiline, tantsiv, sportlik, ettevõtlik!” taga – vaata järgi vestlusringi salvestusest.

Kust ja kuidas saab uusi teadmisi?

Aastatel 2023 – 2026 toimub erinevaid kogukondadele suunatud tegevusi – seminare, koolitusi ja mentorprogramme. Hoia silm peal kalendril ja tutvu meie tegevustega.

Leia juhendmaterjale!

Kogukonnaveebist leiad aardekasti, kuhu koondame kogukonna arendamise ja kriisivalmidusega seotud juhendmaterjale, teaduslike artikleid ja häid praktikaid.

Kogukondade arengu toetamisel saab lähtuda erinevatest praktikatest, teaduslikest lähenemisviisidest ja erinevate teooriatega seotud meetoditest – meie eesmärk on tutvustada teile ressursside põhist lähenemist kogukonna arendamisel ehk ABCD lähenemisviis. Lühend ABCD tuleneb inglise keelsetest sõnadest Asset Based Community Development. Loe edasi siit! Mõiste kogukond ja lähenemine

Otsid konsultante ja/või koolitajaid?

Kui oled planeerimas arendus- või projektitegevusi oma kogukonnas ja vajaksid selleks abi, siis sellealast nõustamist küsi maakonna arenduskeskuse vabaühenduste konsultandilt. Kontaktid leiad veebilehelt mtyabi.ee.

Tasub pöörduda ka Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi poole, kes viib läbi õpet magistriõppekaval “Kogukonna arendamine ja sotsiaalne heaolu”. Õppekava programmijuht Merle Linno (merle.linno@ut.ee) saab vahendada infot tudengitele ja vilistlastele. 

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžis alustas 2023. aastal esimene lend magistriõppekaval “Kogukonnatöö vananevas ühiskonnas”. Õppekava kuraator on kolledži sotsiaalgerontoloogia lektor Tiina Tambaum (tambaum@tlu.ee).

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehelt leiab arenguekspertide andmebaasi – erineva profiiliga nõustajad/koolitajad on kirjeldanud, millega saaksid olla abiks. 

Lisaks tasub uurida, kas Sinu kohalikus omavalitsuses töötab kogukonnatöö spetsialist, kes võiks samuti abiks olla.  

Kogukondade kriisivalmiduse teemal on meie meeskonnas OÜ Toimevõimendi koolitajad Eiko Tammist (toimevoimendi@gmail.com) ja Helen Kari.